Thẻ: Gối lười

Ghế lười trụ tròn cao cấp (M) 80 x 80 x 40 (cm)

vải cao cấp
size M: 80x80x40
Giá: 720,000 đ
Giá: 590,000 đ

Ghế lười Sofa mini Cao Cấp

Vải Bố cao cấp
70x60x20x15x65 cm
Giá: 790,000 đ
Giá: 590,000 đ

Gối hạt xốp trụ tròn cao cấp (L)

Vải Bố cao cấp
L : 110 x 110 x 35 (cm)
Giá: 1,350,000 đ
Giá: 940,000 đ

Gối hạt xốp chữ nhật cao cấp

Vải Bố cao cấp
150 x 100 (cm)
Giá: 950,000 đ
Giá: 750,000 đ

Ghế lười Sofa giường cao cấp

Vải Bố cao cấp
170 x 60 x 20 (cm)
Giá: 1,450,000 đ
Giá: 1,150,000 đ

Ghế tay vịn trẻ em cao cấp

Vải Bố cao cấp
50 x 60 x 60 x 20 (cm)
Giá: 800,000 đ
Giá: 550,000 đ

Ghế lười giọt nước cao cấp (L)

Vải Bố cao cấp
L: 85x85x120 (cm)
Giá: 1,320,000 đ
Giá: 750,000 đ

Ghế lười giọt nước vải cotton (L)

Vải Cotton
L: 85 x 85 x 120 (cm)
Giá: 990,000 đ
Giá: 500,000 đ

Ghế lười giọt nước cao cấp (M)

Vải nhung cao cấp
M: 80 x 80 x 110 (cm)
Giá: 840,000 đ
Giá: 680,000 đ

Ghế lười giọt nước cao cấp (M)

Vải nhung cao cấp
80 x 80 x 110 (cm)
Giá: 840,000 đ
Giá: 680,000 đ

Ghế lười trụ tròn phối màu L

Vải Nhung cao cấp
L: 110x35 (cm)
Giá: 1,200,000 đ
Giá: 690,000 đ

Ghế lười giọt nước phối màu S

Vải Nhung
S: 75x100(cm)
Giá: 790,000 đ
Giá: 450,000 đ

Gối lười chữ nhật phối màu

Vải Nhung
150x100 (cm)
Giá: 940,000 đ
Giá: 580,000 đ

Ghế lười kim tự tháp (M)

Vải Katephi
M: 115 x 70 (cm)
Giá: 790,000 đ

Ghế lười tròn lưng tựa

Vải Nhung
80 x 80 x 30 (cm)
Giá: 880,000 đ
Giá: 650,000 đ

Ghế lười giọt nước (S)

Vải Nhung
S: 75 x 75 x 100 (cm)
Giá: 690,000 đ
Giá: 500,000 đ

Ghế lười chữ nhật trẻ em

Vải Kate Phi
120 x 75 (cm)
Giá: 440,000 đ
Giá: 310,000 đ

Ghế tay vịn trẻ em

Vải Nhung
50 x 60 x 60 x 20 (cm)
Giá: 700,000 đ
Giá: 450,000 đ

Ghế trụ tròn trẻ em

Vải Kate Phi
75 x 75 x 30 (cm)
Giá: 470,000 đ

Gối hạt xốp chữ nhật

Vải Nhung
150 x 100 (cm)
Giá: 840,000 đ
Giá: 580,000 đ

Ghế lười giọt nước (M)

Vải Nhung
M: 80 x 80 x 110 (cm)
Giá: 790,000 đ
Giá: 500,000 đ

Ghế lười giọt nước (L)

Vải kate phi
L: 85 x 85 x 120 (cm)
Giá: 750,000 đ

Gối hạt xốp trụ tròn (S)

Vải Kate Phi
S: 75 x 75 x 30 (cm)
Giá: 470,000 đ

Gối hạt xốp trụ tròn (L)

Vải Nhung
L: 110 x 110 x 35 (cm)
Giá: 960,000 đ
Giá: 690,000 đ

Gối xốp trụ tròn (XXL)

Vải Kate Phi
XXL: 170 x 170 x 40 (cm)
Giá: 1,990,000 đ

Gối xốp kim tự tháp (S)

Vải Nhung
S: 90 x 55 (cm)
Giá: 460,000 đ
Giá: 360,000 đ

Ghế lười Sofa (L)

Vải Cao cấp
L: 70 x 60 x 40 x 85 (cm)
Giá: 990,000 đ
Giá: 850,000 đ

Ghế lười Sofa quả lê

Vải Nhung
90x70x30 (cm)
Giá: 890,000 đ
Giá: 650,000 đ

Ghế lười Đôn tròn

Vải Kate phi
42x42x28 (cm)
Giá: 350,000 đ
Giá: 290,000 đ
Gối lười Omely
Gối lười Omely