Thẻ: Ghế lười Sofa

Ghế lười Sofa mini Cao Cấp

Vải Bố cao cấp
70x60x20x15x65 cm
Giá: 790,000 đ
Giá: 590,000 đ

Ghế lười Sofa (L)

Vải Cao cấp
L: 70 x 60 x 40 x 85 (cm)
Giá: 990,000 đ
Giá: 850,000 đ
Gối lười Omely
Gối lười Omely