Gối lười Omely

Gối lười omelybeanbag

Ghế lười giọt nước (L)

Vải Kate phi
L: 85 x 85 x 120 (cm)
Giá: 650,000 đ

Ghế lười giọt nước cao cấp (L)

Vải Bố cao cấp
L: 85x85x120 (cm)
Giá: 990,000 đ

Ghế lười giọt nước cao cấp (M)

Vải nhung cao cấp
M: 80 x 80 x 110 (cm)
Giá: 840,000 đ

Gối hạt xốp trụ tròn cao cấp (L)

Vải Bố cao cấp
L : 110 x 110 x 35 (cm)
Giá: 1,250,000 đ

Ghế lười Sofa quả lê

Vải Nhung
90x70x30 (cm)
Giá: 880,000 đ

Gối hạt xốp trụ tròn (L)

Vải Nhung
L: 110 x 110 x 35 (cm)
Giá: 1,100,000 đ

Ghế lười kim tự tháp cao cấp (M)

Vải Bố cao cấp
M: 115 x 70 (cm)
Giá: 920,000 đ

Ghế lười kim tự tháp cao cấp (M)

Vải Nhung cao cấp
M: 115 x 70 (cm)
Giá: 920,000 đ

Ghế lười kim tự tháp (M)

Vải Nhung
M: 115 x 70 (cm)
Giá: 670,000 đ

Gối hạt xốp chữ nhật cao cấp

Vải Bố cao cấp
150 x 100 (cm)
Giá: 820,000 đ

Gối lười chữ nhật phối màu

Vải Nhung
150x100 (cm)
Giá: 880,000 đ

Gối hạt xốp chữ nhật

Vải Nhung
150 x 100 (cm)
Giá: 780,000 đ
Gối lười Omely
Gối lười Omely