Gối hạt xốp/ ghế lười - " goi hat xop, goi xop, goi luoi, ghe xop " Omely Bean Bag thương hiệu Việt, "nhiều kiểu, nhiều màu" thấy là mê chỉ có tại Website wwww.omelybeanbag.com - " 12/58B, Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP. HCM "

CLOUD
CLOUD D150 x R100 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
DROP
DROP D75 x R75 x C100 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
DROP (L)
DROP (L) D85 x 85 x 120 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
 JUMBO (L)
JUMBO (L) D110 x R110 x C35 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
JUMBO
JUMBO D85 x R85 x C40(cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
SOFA BED
SOFA BED D170 x R60 x C20 x C65 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
SOFA
SOFA 70 x 60 x 20 x 15 x 65 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
SOFA(L)
SOFA(L) 70 x 60 x 40 x 35 x 85 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
KIDS SOFA
KIDS SOFA D60 x R50 x C60 x C25 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
PIE
PIE 42 x 42 x 36 cm Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
CUBE
CUBE 36 x 36 x 36 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
GOI OM
GOI OM 40 x 40 x 5 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
SINGLE SOFA
SINGLE SOFA D115 x R85 x C40 x C70 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
SOFTY PIE
SOFTY PIE D35 x R35 x C25 (cm) Liên hệ số điện thoại 01224.177.947 để được giá tốt nhất 0 VNĐ
viec lam nuoc ngoai